สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1


ที่ห้องแปซิฟิคฮอลล์ชั้น4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนแรก มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมให้ยุวชน เยาวชน ได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด และส่งเสริมให้กีฬาเทควันโดในประเทศไทยมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งให่คณาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการแข่งขัน โดยมี ด๊อกเตอร์ศักดิ์ชัย พิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี น้องวิวนางสาวเยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เข้าร่วมในพิธี  โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 756 คนจากทั้งหมด 48 ทีม ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยใช้ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คเป็นสนามแข่งขันpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค