สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กาชาดจังหวัดชลบุรี จัดโครงการน้อมดวงใจ บริจาคโลหิต


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี 

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2560 นั้น และในวันนี้เป็นการจัดโครงการ น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยในปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ตลอดจนมีหน้าที่จัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ให้ฟันฝ่าโรคภัยต่อไปได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชิตที่ 3 จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการ “น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยาวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” โดยการเปิดรับบริจาคโลหิต รวมถึงรับบริจาคร่างกาย ดวงตา และอวัยวะ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันบริจาคโลหิต รวมถึงร่างกาย ดวงตา อวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้ปวงชนชาวไทย ได้มีโอกาสร่วมกันทำความดีให้สังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการเป็นผู้ให้ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อนยากไร้ในสังคมไทยต่อไป 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงพระราชวิริยะ อุตสาหะบำเพ็ญล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่วมเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณ ที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกไว้ในหัวใจ ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 

สำหรับโครงการ น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นับว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นโครงการหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ที่ทำให้ประชาชนชาวจังหัดชลบุรี ได้มีโอกาสรวมพลัง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค