สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นักศึกษาฝึกงานกลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรม “เรียนรู้นอกห้องเรียน ขีดเขียนจินตนาการ” แก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น


กลุ่มไทยออยล์ ได้นำนักศึกษาฝึกงานจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 6คน ที่มีโอกาสได้เข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษากับกลุ่มไทยออยล์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสาขาบริหารการจัดการต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม “เรียนรู้นอกห้องเรียน ขีดเขียนจินตนาการ” ให้แก่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 ในชุมชนรอบโรงกลั่นทั้10 ชุมชน เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างที่ดี และให้คำแนะนำในการเรียนรู้แก่เยาวชนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบเพื่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของนักศึกษาฝึกงานเองด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้โครงการ “ห้องสมุดสร้างสรรค์ กิจกรรมหรรษา” โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษานอกห้องเรียน สร้างโอกาสและเวทีสำหรับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่  
ภารกิจด้านการสนับสนุนการศึกษา ถือเป็นหนึ่งภารกิจเพื่อสังคมที่กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่ดีแก่เยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน และช่วยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค