สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรั ได้มีพิธีหล่อเทียนพรรษาก่อนวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โดยมีนายจิระ  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ซึ่งได้ร่วมกับ วัดศรีมหาราชา ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และ เพื่อส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน ได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องด้วยการหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณกาล ชาวพุทธจึงยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจแสงเทียน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค