สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบต.เขาคันทรงจัดโครงการบูรณาการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ65พรรษา


ที่บริเวณลำห้วยสาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์  ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง เป็นประธานจัดโครงการ บูรณาการ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ65พรรษา  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านหมู่ที่  5 จำนวน100คนมาร่วมสำหรับการบูรณาการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวานั้น แต่เดิมพื้นที่บ้านสุรศักดิ์หมู่ที่ 5 มีสภาพพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่ดี น้ำสามารถระบายได้ดี   ซึ่งตั้งแต่ ปี 2550 ได้มีนิคมอุตสาหกรรมมาก่อตั้ง และห้องเช่าเกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้ทางน้ำที่เคยผ่านไปได้ถูกปิดกั้นทางเดินน้ำ ประกอบกับในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ความหนาแน่นของผักตบชวา ที่มีอยู่ในลำคลอง เพิ่มมากขึ้น ทางอบต.เขาคันทรง ได้จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส ขึ้น โดยมีการปรับปรุงสภาพน้ำและภูมิทัศน์บริเวณลำคลองและขุดลอกวัชพื้นที่ผิวน้ำ ตลอดแนวบริเวณคลองสาธารณะ ทั้งสองฝั่งความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร   โดยทำคอกสำหรับกั้นผักตบชวาและนำขึ้นมากำจัด และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ต้องร่วมมือร่วมใจ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา เท่านี้ก็เป็นการช่วยคงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลำคลองให้สวยงามกับชุมชนเพื่อให้น่าอยู่และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ65พรรษา  

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค