สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาเอาจริงนำร่างเทศบัญญัติ ปี 49 ให้ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันทั้งบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธาน เปิดโครงการ รณรงค์การติดตั้งบ่อ และถังดักไขมัน ประจำปี 2560 โดยเชิญตัวแทนชุมชน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองศรีราชาจัดขึ้นติดต่อกันมาทุกปี เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนตระหนักถึง ปัญหาน้ำเสีย สร้างความรับผิดชอบให้เกิดต่อสังคมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งในครั้งนี้ได้มีพันจ่าเอกธนาพนธ์ กระตุดนาค นักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ วิธีติดตั้งถังดักไขมัน การควบคุมการทำงานและการบำรุงรักษา การใช้งาน ร่วมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไขมันในเศษอาหารที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน ซึ่งป้องกันน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นก่อนจะไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้งออกสู่ท้องทะเลต่อไป นอกจากนั้น เทศบาลเมืองศรีราชา จะเอาจริง โดยในเดือนหน้าจะส่งเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ตรวจสอบ ตามชุมชน อาคาร ร้านค้า ต่าง ๆ ในเขตเมืองศรีราชา โดยนำร่างเทศบัญญัติการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ปี 2549 มาใช้อย่างเข้มงวด


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค