สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาล และผู้ประกอบการท่าเรือ จัดกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก


วันนี้ (5 มิ.ย.60) ที่บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบเงินสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้

ด้านนางสิริมา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ทางท่าเรือแหลมฉบังจะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เก็บขยะในน้ำ จัดเก็บขยะบนบก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล เป็นต้น โดยในปีนี้จัดกิจกรรมช่อมสะพานทางเดินเท้ารอบป่าชายเลน และมอบเงินเพื่อสนับสนุน การดูแล รักษาบริเวณป่าชายเลน และวงจรชีวิตสัตว์น้ำบริเวณดังกล่าว จำนวน 142,994 บาท เพื่อให้น้ำมีคุณภาพ และประสิทธิภาพและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำตลอดไป

สำหรับวันนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแหลมฉบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชุมชนบ้านแหลมฉบัง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าและคอนเทนเนอร์ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ร่วมกันซ่อมสะพานทางเดินรอบพื้นที่ป่าชายเลนแหลมฉบัง และร่วมกัน กวาดล้าง ทำความสะอาด โดยทางท่าเรือ แหลมฉบัง และหน่วยงานต่างๆ พร้อมจะดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งแหลมฉบังผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค