สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อบรมให้ความรู้โครงการกินถูกหลัก บำบัดมะเร็ง ครั้งที่ 2


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตารจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิด การอบรมให้ความรู้โครงการกินถูกหลัก บำบัดมะเร็ง ครั้งที่ 2 โดยปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศติดต่อกันมากว่า 10 ปี เฉลี่ยปีละ 60,000 กว่าราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 1 รายในทุก 8 นาที ภาวะโภชนาการเป็นสิ่งที่ดีสำคัญสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การได้รับอาหารที่ดีขณะที่รับการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น ร่างกายมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ผลข้างเคียงจากการรักษาลดลง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเพิ่ม พูนความรู้ ความเข้าใจทางด้านโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งให้สามารถเลือกปรุงอาหารได้ถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ชนิดา ปโชติการ จากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในการอบรมpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค