สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา จัดพิธีมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส โรงเรียนศรีราชา


ที่อาคาร 6 โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดพิธีมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส โรงเรียนศรีราชา โดยก่อนเริ่มพิธี นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน อาจารย์ประกิต รัตนพนาลี เป็นตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวความรู้สึกกับงานในครั้งนี้ และอาจารย์สุเทพ  เมืองคล้าย อดีตครูโรงเรียนศรีราชา  และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ ได้กล่าวอวยพรให้กับศิษย์เก่าที่มาร่วมงานจากนั้น นายบุญส่ง  พันธุ์เสือ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา พร้อมคณะกรรมการสมาคม และศิษย์เก่า ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมพิธีมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส โรงเรียนศรีราชา ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เก่า ได้แสดงมุทิตาจิต ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ สร้างความรักและความสามัคคีของศิษย์เก่า รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค