สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลประทานที่ 9 ยังมั่นใจปริมาณน้ำยังพอใช้จนถึงฤดูฝนหน้า ปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้ง 8 อ่างหลังมีมากกว่าร้อยละ 50


 นายภูษิต  พรหมเมศ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 ชลบุรี  เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 8 อ่าง ในเขตจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกัน 162.45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 56.54 ของความจุอ่างทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำบางพระมีน้ำกักเก็บอยู่ 74.26 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียง 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำบางพระจะส่งน้ำให้กับประปาชลบุรี อีสวอเตอร์ โรงไฟฟ้าบางปะกง บริษัทไทยออยล์และภาคเกษตร ซึ่งจะเพียงพอไปจนถึง เดือน กรกฎาคม 2560 โดยที่ไม่มีฝนตกลงอ่างเลย ซึ่งมั่นใจได้ว่าในพื้นที่จะไม่ขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน ในส่วนของ 5 อ่างของเขตพัทยาที่มีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างมาก หากเกิดการขาดแคลนก็ยังสามารถผันน้ำที่มีท่อเชื่อมต่อถึงกันจากอ่างเก็บน้ำบางพระ ไปลงที่อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง และส่งต่อไปยังอีก 4 อ่างที่เหลือได้ แต่อย่างไรก็ดีอย่างให้ประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค