สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กาชาดชลบุรี จัดงานวันสถาปนากาชาดไทย ครบรอบ 124 ปี


วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 124 ปี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    
สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เดิมเรียก "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก สันนิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิกในวันที่ เมษายน พ.ศ. 2464 ปัจจุบันสภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสภานายิกา สภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
      
สำหรับจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 124 ปี โดยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และความเป็นมาของสภากาชาไทย เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้เปิดรับบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะ นอกจากนี้ นายกำพล วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายได้นำไข่เค็มมาร่วมบริจาคให้กับประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย