สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีชุมชน จัดกิจกรรมกินข้าวด้วยกัน ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์

 

กลุ่มไทยออยล์ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีชุมชน จัดกิจกรรม “กินข้าวด้วยกัน” ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยนำแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการจัดกิจกรรม ให้กับ 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ พร้อมจัดประกวดการแต่งกายชุดจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน” ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายถิรยุทธ ลิมานนท์  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายประพฤทธิ์ ผกผ่า ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ร่วมงาน “กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์” และประชาชน 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ โดยบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

นายถิรยุทธ ลิมานนท์  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  กล่าวว่า   กลุ่มไทยออยล์ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ร่วมกับ 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบประเพณีกองข้าว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์” ซึ่งเป็นวิถีชุมชนที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย อีกทั้ง เป็นการสานสัมพันธ์กันระหว่างคนในชุมชนและกลุ่มไทยออยล์ให้มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกันมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมุ่งส่งเสริมแนวทางการจะจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยภายในงาน มีจุดคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร และรณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประธานและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์และเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยภายในกิจกรรม ประกอบไปด้วย การรดน้ำดำหัวประธานและคณะกรรมการชุมชน การประกวดการแต่งกายชุดจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน “รีไซเคิลอย่างไทยสไตล์สามประสาน” โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องแต่งกายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้ที่นำมารีไซเคิลใหม่  ถือเป็นการนำแนวทางการกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน และมีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีของชุมชนให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค