สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วลงทะเลรอบแรก อ.เกาะสีชัง จำนวน 92 ราย เป็นเงินเกือบ 1.5 ล้านบาท

 

วันนี้ (20 ต.ค.66) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลเกาะสีชัง 

นายธวัชชัย เผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วไหล บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง โดยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยา ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ 

วันนี้ได้กำหนดจัดพิธีมอบเงิน ช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่พักอาศัยอยู่ที่อำเภอเกาะสีชังเป็นกลุ่มแรก จำนวน 92 ราย และจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบระยะต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ให้มีแรงใจแรงกายในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตต่อไป 

ด้าน นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนกลุ่มไทยออยล์ กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 นั้น บริษัทได้เร่งดำเนินการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางทะเลและชายฝั่งที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยบริษัทฯขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้นและต้องขออภัยมา ณ ที่นี้อีกครั้ง อย่างไรก็ดี เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อเปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ภายในวันที่ 6 ตุลาคม และได้สรุปแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนในวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา  

และในวันนี้จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบบนเกาะสีชัง สำหรับกลุ่มอาชีพประมง ผู้จับสัตว์น้ำ ร้านขายอาหารทะเลสด ร้านขายอาหารทะเลแห้ง ผู้ประกอบการรถเช่า เรือเช่า และผู้ประกอบการรถ มอเตอร์ไซต์ รถสามล้อรับจ้าง จำนวน 92 ราย แบ่งเป็นกลุ่มประมง 45 ราย  กลุ่มอาชีพอื่นๆ 47 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,358,000 บาท 

ขณะที่ นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ยื่นคำร้องท่านอื่นๆที่ได้ทำเรื่องเสนอไว้ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคำร้องให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนที่เหลือต่อไป   

โดยกล่มไทยออยล์ ขอยืนยันว่า เรามิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กลุ่มไทยออยล์ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ด้านนางสาว กัลยา อุทัยสันต์ ผู้ประกอบการประมงเรือเล็กเกาะสีชัง เล่าว่า วันนี้ดีใจมากๆ ที่ทางไทยออยล์ได้มามอบเงินเยียวยา ให้กับผู้ที่ได้รับกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วไหล โดยที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ ตนเองรู้สึกเครียดมากเพราะไม่สามารถประกอบอาชีพ ทำให้รายได้หดหายไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่วันนี้ไทยออลย์ได้นำเงินมามามอบให้ ดีใจมากๆ ไม่คิดว่าจะได้รับการดูแล ซึ่งเราเข้าใจว่ามันคืออุบัติ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ทางบริษัทได้แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอขอบคุณอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและออกทะเลได้แล้ว ลูกค้าก็มารับซื้ออาหารทะเลตามปกติเหมือนเดิมแล้ว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค