สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เปิดศูนย์ภูมิแพ้ SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) แห่งภาคตะวันออกรองรับการดูแลผู้ป่วยครบวงจรและการขยายตัวด้านการลงทุนใน EEC

 

วันนี้ (14 ก.พ.64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยบาลบีเอ็นเอช พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชฯ, รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี 

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The First Complete Allergy Center Of Eastern Thailand” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวชโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และรับฟังประสบการณ์จริง “เมื่อลูกเป็นภูมิแพ้” จากแขกรับเชิญ "เบนซ์" พรชิตา ณ สงขลา และยังมีการเปิดตัวแพทย์ประจำศูนย์ภูมิแพ้ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา รวมทั้งสาธิตการตรวจรักษาภูมิแพ้ฯลฯ 

ทั้งนี้จากการวิจัยพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับการพบโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและปัญหาฝุ่นควัน มลพิษและ PM 2.5  และ จ. ชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการก่อสร้างต่างๆ จึงเป็นเป็นสาเหตุให้ประชาชนเกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆ มากขึ้น 

สมิติเวช ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาอาการต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ในวันนี้ จ.ชลบุรีและภาคตะวันออก ยังไม่มีศูนย์รักษาโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะ จึงได้เปิดศูนย์ SAI @ Sriracha ขึ้นเพื่อดูแลทุกปัญหาภูมิแพ้ด้วยหลักวิชาเดียวกันกับดรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ที่สามารถให้บริการทุกโรคด้วยวิธีการรักษาเดียวกันจนประสบผลสำเร็จมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น โรคหอบหืด โรคโพรงจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ลมพิษ แพ้นมวัว แพ้อาหารทะเล และภาวะแพ้รุนแรง 

โดยศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา ได้นำเทคนิคใหม่ๆในการดูแลรักษา เช่น การตรวจสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง การตรวจระดับภูมิคุ้มกัน การทดสอบการแพ้อาหารและยา การรักษาโดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ การรักษาเฉพาะทาง ฯลฯ  ภายใต้งานบริการตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin Prick Test) ตรวจเลือดจำเพาะหาภูมิแพ้ (Specific IgE),ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test) ,การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจ (FeNO),การตรวจเซลล์ภูมิแพ้ในจมูก เสมหะ (Nasal Cytology, Sputum Cytology),ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการแพ้อาหาร และแพ้ยา (Food Challenge and Drug Challenge) ฯลฯ 

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยว่า ศูนย์ภมิแพ้แห่งนี้ยังเป็นศูนยที่นอกจากจะให้การรักษาแล้ว ยังเป็นศูนย์วิจัยและให้ความรู้ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในพื้นที่  เพราะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกจิของรัฐบาล ซึ่งในอนาคตหากเดินทั้งสถานีรถไฟฟ้า สนามบินอู่ตะเภา รวมทั้งการลงทุนในด้านต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต ซึ่งจะต้องมีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

ปัจจุบันโรคภูมิแพ้มีอยู่ในทุกคน ดังนั้นการที่สมิติเวช เปิดศูนย์ภุมิแพ้ที่มีลักษณะที่เป็นทั้งศูนย์กลางการรักษาและการศึกษาวิจัย  จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวร่วมทั้งนักลงทุนในพื้นที่ จึงมั่นใจว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในโครงการ  

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.ชลบุรี ถือว่าอยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและปัจจุบันยังถือว่าสามารถควบคุมได้ และ ศบค.ได้ทำงานอยางมีประสิทธิภาพจึงมั่นใจว่าพ้นที่ จ.ชลบุรี ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ และไม่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค