สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อสส. ชูกระแสอนุรักษ์สัตว์ป่า มอบนโยบายสวนสัตว์ทั่วประเทศ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า หวังกระตุ้นให้ หยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรมสัตว์ป่า


องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทั่วประเทศ หวังชูกระแสสร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้ประชาชน หยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ “Zoo Say No”
วันนี้ (18 ธ.ค. 62) ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ว่
ในทุกวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งในปีนี้ องค์การสวนสัตว์ฯ โดยสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์เชียงใหม่, สวนสัตว์นครราชสีมา, สวนสัตว์สงขลา, สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
นายสุริยา กล่าวว่า การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ หวังให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่าที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีผลกระทบกับชุมชน และร่วมกันหยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิด โดยขอให้ประชาชนทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลกับธรรมชาติในระบบนิเวศสืบต่อไป
สำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การสวนสัตว์ ได้มอบนโยบายให้สวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า และร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ “Zoo Say No”
โดยแต่ละสวนสัตว์ได้จัดเตรียมกิจกรรมตามกำหนด ในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 พบกับกิจกรรมวันสำคัญด้านธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า กิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วม ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมในสวนสัตว์ และ กิจกรรมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า (Animals Adoption Program) ฯลฯ
องค์การสวนสัตว์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิก ใช้พลาสติก และโฟม และขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชม สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง โดยจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าอีกมากมาย "นายสุริยา กล่าว"paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค