สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เริ่มแล้ว!! เทศกาลกินเจเมืองศรีราชา ปี 62


สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา จัดขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา
วันนี้ (28 ก.ย.62) ที่หน้าสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมขบวนแห่รับเจ้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ โดยร่วมเดินขบวนเพื่อไปอัญเชิญองค์ฮุกโจ้ว องค์ยูไลฮุกโจ้ว องค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้ง นี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมาเป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มี ศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้
ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยทางโรงเจสว่างประทีปศรีราชา ก็จะเปิดโรงทานให้แก่ผู้ถือศีลกินเจได้มาร่วมรับประทานอาหารเจ ตลอดระยะเวลา 10 วัน
สำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ และรวมทั้งบูชาดาวนพเคราะห์ และกลุ่มดาวทั้ง 28 กลุ่ม ในวาระเดียวกัน ผู้ที่สมาทานถือศีลกินเจจะพากันสละโลกียวัตร บำเพ็ญศีล ถือตบะข้อมังสวิรัติ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ ไม่กระทำกิจอันเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งมวล
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค