สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.บูรพา จับมือร่วม ธ.กรุงไทย พัฒนาศักยภาพนิสิตภายใต้รูปแบบ Smart University


ม.บูรพา จับมือร่วม ธ.กรุงไทย พัฒนาบัตรนิสิตและบุคลากรในรูปแบบ Krungthai Digital Platform ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart University แบบครบวงจร พร้อมรับการเกิดขึ้นของโครงการ EEC.
วันนี้ (3 ก.ย.62) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ BUU Smart University เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ กับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจร ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ เผยว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มาเปิดสาขามหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นธนาคารรูปแบบใหม่ที่ให้บริการทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงนิสิตและชุมชนใกล้เคียงมาตั้งแต่เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ BUU Smart University ด้วยการจัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน จะทำให้นิสิตเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นจากมือถือในการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นไทยแลนด์ ยุค 4.0 และเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาเข้าสู่สังคมตลาดแรงงานก็จะทำให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ความเป็นยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เผยว่า ธนาคารได้พัฒนาบัตรนิสิตและบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา (IPAC) ซึ่งเป็นบัตรวีซ่าเดบิต ที่สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านเครื่อง ATM และชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC โดยเตรียมเชื่อมโยงทุกการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เช่น เช็คเวลาเข้าเรียน, เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน, เข้าห้องสมุด ใช้ - ยืม - คืนหนังสือในห้องสมุด, เช็คชื่อในวันรับปริญญา ฯลฯ รวมทั้งจะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
“มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการ ซึ่งการจัดทำโครงการ BUU Smart University ถือเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ EEC ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ทางธนาคารฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการสนับสนุนการศึกษา และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมของธนาคารสาขาที่มีความทันสมัย ใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ของนิสิต เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการในยุคดิจิทัล และการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ” นายผยง กล่าว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค