สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี ผุดไอเดียสร้างอาชีพ จัดอบรมตัดเย็บกระเป๋าหนัง สร้างรายได้แก่ชุมชน


ที่ห้องประชุมวชิรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะกับท้องถิ่น หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ (Handmade)” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมพิธีฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะกับท้องถิ่น หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ (Handmade)”ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดทักษะความชำนาญด้านการประกอบอาชีพจากการเรียนรู้กรรมวิธีการการตัดเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ (Handmade) จากทีมงานวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นขั้นตอนจนสำเร็จเป็นกระเป๋าหนังที่มีรูปลักษณ์สวยงาม สามารถนำความรู้และทักษะในการตัดเย็บกระเป๋าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสร้างชื่อเสียง และรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 100 คน โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 22-29 เมษายน 2562

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค