สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ออกแบบผลงานทางศิลปกรรมและถ่ายทอดผลงานผ่านแหล่งเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียนในรูปแบบสตรีทอาร์ต (Street Art)


นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการออกแบบสื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ท้องทะเลไทย street art styles” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ประธานสาขานิเทศศิลป์ นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วย คณาอาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 

โดยภายในโครงการ ได้รับความร่วมมือจาก ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ออกแบบผลงานทางศิลปกรรมและถ่ายทอดผลงานผ่านสื่อดิจิทัล ในรูบบInfographic QR Code เพื่อสร้างสรรค์ และสามารถทำให้เกิดองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียนใน รูปแบบสตรีทอาร์ต (Street Art) ซึ่งงานสตรีทอาร์ตนั้นเป็นศิลปะที่เข้าถึงได้ง่ายสามารถพบเห็นได้ตามท้องถนน และทีสาธารณะ เป็นงานที่มีความโดดเด่น และเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ผู้จัดทำจึงนำเรื่องความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของสัตว์ใต้ท้องทะเล ซึ่งมีสัตว์มากมายที่ควรศึกษา บางชนิดก็ควรอนุรักษ์ไว้ บางชนิดก็เป็นสัตว์คุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ 

ซึ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เห็นถึงความสำคัญและขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์สงวนและสัตว์น้ำคุ้มครองทางทะเล จึงนำเสนอในผลงานชิ้นนี้ โดยใช้แนวความคิด สนุกสนาน เรียนรู้ มหัศจรรย์ 
โดยมีใช้เทคโนโลยี QR Code เป็นสื่อให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตทางทะเลของสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง ที่เป็นสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนอนุบาล เมืองใหม่ชลบุรี และยังเสริมสร้าง ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาใส่ใจ อนุรักษ์สัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองทางทะเลมากขึ้น และยังสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค