สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561


วันนี้ (8 ส.ค.61) ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวคำอาศริวาทด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม
ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนม์มายุ 86 พรรษา ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีการจัดกิจกรรมวันแม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สตรีทุกคนเห็นความสำคัญในการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล และทีมคร่อมสายงานสูติ - นรีเวชกรรม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "คลอดก่อนกำหนดป้องกันได้ .. และดูแลไปด้วยกัน" การ Ultersound ให้กับสตรีตั้งครรภ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ และ กิจกรรมสันทนาการ


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค