สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ใหญ่ใจดี.... ทลฉ. มอบเงิน เกือบ 1 ล้านบาท ให้เป็นทุนการศึกษา แก่เยาวชนคนดี รอบท่าเรือแหลมฉบัง


ท่าเรือแหลมมอบเงิน เกือบ 1 ล้านบาท ให้เป็นทุนการศึกษา แก่เยาวชนคนดี รอบท่าเรือแหลมฉบัง ใน “โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม” ประจำปี 2561 

วันนี้ (17 ส.ค.61) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่ได้กำหนดผลการเรียน และฐานะทางบ้าน ใน “โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม” ประจำปี 2561 

ร.ต.ต.มนตรี เผยว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่สองแล้ว เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีโครงการมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน โครงการห้องสมุด รวมทั้งการจัดสื่อและอุปกรณ์ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง 

โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่าปัจจุบันยังมีเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับให้เยาวชนได้ใช้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน จึงจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน ที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ร.ต.ต.มนตรี กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2561 เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทางท่าเรือแหลมฉบัง ต้องการที่จะมอบให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยพิจารณาจากความประพฤติของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมในชุมชนบ้านเกิด ซึ่งจะต่างจากการมอบทุนการศึกษาในโครงการเดิม 

โดยโครงการนี้จะไม่ได้พิจารณาจากผลการเรียน หรือฐานะทางบ้าน แต่เป็นการให้รางวัลแก่คนทำดี โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้พิจารณาขึ้นมาชุมชนละ 5 ทุน ทั้งหมด 39 ชุมชน ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้ขอรับการสนับสนุน  รวมทั้งสิ้น 168 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการคืนความสุขให้แก่ประชาชนของท่าเรือแหลมฉบัง นอกเหนือจากหลายๆ โครงการที่ทางท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค