สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมฉบังจัดโครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา


วันนี้ (25 ก.ค.61) ที่ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเรวัติ  เขียวสนิท รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในโครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา และทำให้ผู้ที่ได้รับมอบแว่นสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน อาจส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมอื่นๆ ถือเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นสายตาให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 157 คน 

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค