สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชาวชลบุรี สนใจมาลงทะเบียนกิจกรรม เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันแรก 200 กว่าคน


จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่  2 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ภายใต้ชื่องานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561” โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ จังหวัดชลบุรี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเปิดรับสมัครและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโถง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ใช้เส้นทางจากสนามหน้าศาลากลาง ไปเส้นทางเลียบชายทะเลเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดินระยะทาง ๓ กิโลเมตร (ไม่จำกัดเพศและอายุ) และกิจกรรมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 – 19 ปี รุ่นอายุ 20 - 29  ปี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี  รุ่นอายุ 40 - 49 ปี และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนได้นำอาหาร และเครื่องดื่มมาให้บริการฟรี สำหรับผู้ที่ร่วมเดิน-วิ่งในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎคม 2561 นี้ด้วย วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลและของที่ระลึก (เฉพาะกิจกรรมวิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร) ดังนี้ ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ 1 – 3 (over all) แยกประเภท ชาย หญิง จะได้รับโล่รางวัลและเหรียญ ที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัลในรุ่นอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ) ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นอายุ แยกประเภท ชาย หญิง จะได้รับโล่รางวัลและเหรียญที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก ณ จุด FINISH (เส้นชัย) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม FUN RUN เดินระยะทาง 3 กิโลเมตร จะไม่ได้รับเหรียญที่ระลึก
ขอเชิญประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561 โดยเปิดช่องทางการรับสมัคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ดังนี้ สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องโถง หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.chonburi.go.th แบนเนอร์ “CHONBURI RUN FOR THE KING”
ส่วนการรับเสื้อกิจกรรม “CHONBURI RUN FOR THE KING” โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อกิจกรรม “CHONBURI RUN FOR THE KING” ฟรี จำนวน ๘,๐๐๐ คนแรก ที่ลงทะเบียน และมารับเสื้อพร้อมป้ายบิบ (BIB) ติดหน้าอก ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม2561ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี