สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการแข่งขันประกวดนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561


ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ ได้เปิดโครงการแข่งขันการประกวด นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 6 ที่ได้จัดติดต่อกันมา โดยครั้งนี้นั้น ทีมภารกิจ มากกว่า 15 ทีม ในแต่ละกองงาน ได้ส่งนวัตกรรม แนวคิดสร้างสรรค์ งาน เข้าประกวด โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการ และนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมตัดสินให้คะแนน นวัตกรรมของทีมภารกิจ ต่าง ๆ ที่นำมาเสนอผลงาน ของตนเอง ในรูป แบบการรายงาน ประกอบภาพวีดีโอ คลิป ซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินปีนี้ แบ่งเป็น ความเข้มแข็งของกลุ่ม จุดเด่นของแนวคิด คุณภาพความครบถ้วนสมบูรณ์ ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลประโยชน์ต่อประชาชน และชุมชน สำหรับการแข่งขันประกวดแนวคิดนวัตกรรมในปีนี้นั้น แต่ละทีมภารกิจ ในนำ แนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 ในการทำงานเป็นเทคโนโลยีใหม่ มีคุณค่า แตกต่างจากเดิม สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้บริการเทศบาล ชาวชุมชน ซึ่งเป็น แนวคิดที่ทันสมัย ต่อยอดจากรัฐบาล ในการใช้สื่อโซเซียลในการทำงาน ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เข้าถึงง่าย และลดภาระขั้นตอนการทำงาน สร้งประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาชุมชน ควบคู่กันไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค