สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรีร่วมกับเกษตรจังหวัดฯ จัดงานชลบุรีแฟร์ 2560


วันนี้ (4 ธ.ค.6) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานชลบุรีแฟร์  พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานจำนวนมาก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เผยว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับด้านการเกษตร ซึ่งในด้านการเกษตรนั้น มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

โดยมีการดำเนินกิจกรรมในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีความหลากหลาย ดำเนินการโดยสมาชิกที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของกลุ่มต่างๆ ให้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงด้านการตลาด 

ทั้งนี้ งานชลบุรีแฟร์ เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลายๆ หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถานที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 เป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรี กว่า 200 ร้านค้า เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีเมืองชลและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 ธันวาคม 2560 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  1.การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้ Succulent (ไม้อวบน้ำและแคคตัส) สับปะรดสี และชวนชม 2.การประกวดจัดสวนได้แก่ จัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะใหญ่และสวนถาด 3.การประกวดการทำอาหารพื้นบ้าน คาว-หวาน 4.การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การจัดดอกไม้ในภาชนะ การทำโบว์ การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดดอกบัวในภาชนะ 5.การจัดบูธให้กับสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชล
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค