สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี ประชุมการรักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในการประชุมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

นายภัครคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคม 2560 มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง และงานพระราพิธีสำคัญต่างๆ ประกอบกับวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นวันปิยะมหาราช และวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 รัฐบาลได้กำหนดจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายให้จังหวัด และอำเภอดำเนินการจัดสร้างพระเมรุจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นที่ถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ประกอบในระยะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ได้จัดแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความสงบเรียนร้อยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขเหตุการณ์รุนแรงหรือสถานการณ์เหตุร้าย เหตุอาชญากรรมต่างๆ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติไว้ให้พร้อมในช่วงก่อนวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลังวันงานพิธีฯ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงของจังหวัด และเพื่อควบคุมสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ให้คลี่คลายและยุติโดยเร็ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานระหว่าง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา เพื่อให้งานในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  โดยจังหวัดชลบุรีจะมีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นบริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดชลบุรี พร้อมการจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว  และการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์   โดยในวันที่ 26 ตุลาคม จะมีการปิดเส้นทางการจราจรรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประชาชนที่จะมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์สามารถจอดรถได้ตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ราว 2,500 คัน หรือนำรถไปจอดที่ตลาดนัดนินจาอมตะ โดยสำนักงานขนส่งจะจัดรถโดยสาร จำนวน 20 คัน ไว้คอยรับส่ง พร้อมกับของให้ประชาชนที่มีจิตอาสา โดยมีรถจักรยานยนต์ที่จะร่วมจิตอาสาในการรับส่งประชาชน ขอให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค