สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ( จิสด้า)เปิดนิทรรศการถาวรเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9


ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือจิสด้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชมนิทรรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   แนวคิดศาสตร์พระราชาว่าด้วย น้ำและดิน สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ    ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงพลิกฟื้นแผ่นดินไทยทั่วทิศให้เอื้อแก่การดำรงชีวิตของพสกนิกร  ปรากฏเป็นโครงการในพระราชดำรินับพันที่ยังคงดำเนินงานสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยมาจนทุกวันนี้  หากเราพิจารณาพระราชกรณียกิจตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะพบว่า โครงการพระราชดำริทั้งหลายนั้นร้อยเรียงเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนต่อเนื่องกันเป็นสาย เริ่มจาก น้ำ และ ดิน สู่ ชุมชน และ สังคม ต่อกันเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า ควรขนานนามว่า ศาสตร์พระราชาแห่งความพอเพียง” 

เมื่อผนวกข้อมูลภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาน้ำและดินเข้ากับศาสตร์พระราชาแห่งความพอเพียง เราจะเห็นภาพใหญ่ของห่วงโซ่การพัฒนาประเทศไทย อันเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจน ด้วยสำนึกนพระมหากรุณาธิคุณ จิสด้าได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ปรัญชาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทั้งนี้นิทรรศการได้รับการสร้างสรรค์ผ่านระบบ VDO Mapping สะท้อนเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสและรับรู้ด้วยเสียงและภาพที่มีการเคลื่อนไหว  ผ่านจอโค้ง 220 องศา พร้อมกับการฉายภาพลงบนแท่นโมเดลที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว และสำหรับนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (นิทรรศการถาวร) โดยวันอังคารถึงศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (วันละ 24 รอบๆ ละ 15 นาที) และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (วันละ 29 รอบๆละ 15 นาที) (หยุดวันจันทร์) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 033-005-835-36paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค