สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมทางหลวง มอบบริษัทที่ปรึกษาชี้แจงการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 เตรียมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 ตั้งแต่ แยกห้วยกะปิ ถึงแยกกระทิงลาย


ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ  นายนิติ วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน การประชุม เพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบการประชุมและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี(แยกห้วยกะปิ)-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย)  โดยมีนายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ,นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ ร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ด้วย  ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 3  เกิดปัญหาการติดขัดของการจราจร โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากบริเวณสองข้างทางมีชุมชนหนาแน่น ทำให้เกิดความไม่สะดวกและความล่าช้าในการเดินทาง  อีกทั้งทางหลวงสายนี้ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยตลอดเส้นทางมีการขยายถนน, มีการก่อสร้างสะพานลอย ,การก่อสร้างจุดยูเทิร์นกลับรถ เพื่อให้การจราจรสะดวกและรวดเร็วขึ้น สำหรับในพื้นที่ตำบลบางพระนั้น มี 3 ช่องทางการจราจร  โดยเส้นทางบริเวณดังกล่าวไม่มีการขายพื้นที่หรือเวนคืนที่ดินแต่อย่างไร ซึ่งอาจมีเพียงการปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นอาจมีการปรับรูปแบบแยกไฟแดงบางพระ ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัด โดยอาจจะมีการปิดไฟแดง และไปก่อสร้างจุดยูเทิร์นบริเวณคลองห้วยสุครีพ ซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวทางเสนอชาวบ้าน เพื่อร่วมพิจารณาต่อไป ด้านนายสมเจตน์  เกตุวัตถา   กล่าวว่า   ที่ผ่านมา มีชาวบ้านมาสอบถามอย่างต่อเนื่อง ว่าจะมีการเวนคืนที่ดิน 2 ข้างทาง หรือไม่  แต่เมื่อกรมทางหลวงได้ออกมาชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วว่ามีไม่การเวนคืน ซึ่งสร้างความสบายใจต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก สำหรับบริเวณแยกไฟแดงบางพระนั้น  จะมีการปิดจุดทางแยกนั้น ไม่สมควรปิด เพราะจะสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่  แต่ควรไปสร้างจุดยูเทิร์นบริเวณห้วยสุครีพแทน  เพื่อระบายรถในบางส่วน โดยไม่ต้องมาแออัดยังจุดไฟแดงบางพระ แต่อย่างไรก็ต้องสอบถามประชาชนก่อน ก่อนจะดำเนินการอย่างไรต่อไป