สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทุกหน่วยงานในอำเภอศรีราชาร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี


ที่อาคารศรีราชาประชาคม พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา จากนั้น นายนิติ วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9โดยมีข้าราชการทุกหน่วยงานในอำเภอศรีราชา พนักงาน เจ้าหน้าที่ในเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาล รวมทั้งองค์กรเอกชนในอำเภอศรีราชาทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในครั้งนี้ จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเสียสละ และทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิการชาวไทย ซึ่งพระองค์ได้ทรงวิริยะ อุสาหะ ตรากตรำ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค