สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2560


ที่ห้องประชุมเทพรัตน์การรุณ 2 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ สมาชิกสภา รวมถึงบรรดาผู้สูงอายุกว่า 200 คน ร่วมแต่งกายชุดขาดเข้าร่วมการฟังธรรมในครั้งนี้ โดยได้นิมนต์พระราชญาณกวี รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร มาบรรยาย ธรรมะเรื่อง การครองตนเองของผู้สูงอายุ  สุขกาย สุขใจฝนวัยผู้สูงอายุ และการนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งธรรมะหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถช่วยได้เป็นอย่างดี เมื่อได้รับฟังและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก็จะสามารถทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจและรู้สึกว่าตนเองเกิดพลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค