สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 8


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 8 จำนวน 32 คน โดยก่อนเริ่มพิธี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี จำนวน 20 ล้านบาท 

จากนั้นนายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไทรักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวรายงาน และนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ สืบเนื่องจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4, 5, 6 ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะทางการแพทย์โดยพิธีที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นิสิตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามในวิชาชีพแพทย์ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต ให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถผ่านการเรียนไปสู่ระดับชั้นคลินิกซึ่งเสื้อกาวน์  มีความหมาย คือ  มีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรก เช่น  เลือด  น้ำหนอง เสมหะ เป็นต้น  นั่นคือความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแลผู้ป่วย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวนี้  สีขาว สีแห่งความสะอาด นั่นคือการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ใส่สะอาด  ไม่มีอคติ  ลำเอียง ไม่แยกชั้นวรรณะ  เชื้อชาติศาสนา  พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค