สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พาณิชย์จังหวัดจัดพิธีมอบโล่ผู้การสนับสนุนแผนการผลิตการตลาดข้าว


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าครบวงจรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
    
นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี โดยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดได้ดำเนินการตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจร โดยประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนรับซื้อข้าวจากเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสี บริษัทราชสาส์นไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับซื้อข้าวเปลือกในราคาบวกเพิ่มจากราคาตลาดประมาณตันละ 200 – 500 บาท ตามชนิดและคุณภาพข้าว เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดี จำนวน 1,400 ตัน และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนอีก 2 บริษัท รับซื้อข้าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แก่ บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด รับชื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 20 ตัน และยังมีการส่งมอบเดือนละ 4 ตัน บริษัท เอจีซี ออโต้โมทีพ (ประเทศไทย) จำกัด รับซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3.5 ตัน และสินค้าข้าวสารขาว 7.5 ต้น รวมทั้งยังมีกาซื้อขายข้าวสารขาว เดือนละ 2.5 ตัน ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีตลาดที่จำหน่ายในราคาที่แน่นอนและยั่งยืนต่อไป
     
เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ภาคเอชนที่ได้ห้ากรสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้าวของจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับภาคเอกชนดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ทราชสาส์นไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอจีซี ออโต้โมทีพ (ประเทศไทย) จำกัด
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค