สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560


วันนี้ (28 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมวิชาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรในชุมชน สามารถนำไปขยายผลแก่ชุมชนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกอีกด้วย  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรรถพล  ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 350 คน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค