สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอศรีราชาร่วมบรรจุของพระราชทานแบ่งเป็นชุด เพื่อมอบให้จิตอาสาเฉพาะกิจที่ได้มาลงทะเบียนไว้


ที่ศาลาประชาคมหลังเล็กอำเภอศรีราชา บรรดาเหล่าอาสาเฉพาะกิจอำเภอศรีราชา ในทุกส่วนงานได้ร่วมใจบรรจุสิ่งของพระราชทาน ซึ่งมี หมวก ผ้าพันคอ ปลอกแขน และเสื้อ รวมเป็นชุดๆ เพื่อนำไปรอจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่จะมารับมอบในวันที่ 24 ตุลาคม นี้ โดย ทั้งนิ้จิตอาสาตั้งแต่ลำดับที่ 791 – 5,290 นั้น ให้มารับมอบสิ่งของพระราชทาน ที่ อาคารศรีราชาประชาคม และบางท่านอาจไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานครบทุกประเภท และในส่วนของผู้ลงทะเบียนจิตอาสาในลำดับที่ 5,291 – 11,297 ขอให้มารับเฉพาะบัตรประชาชนจิตอาสา และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจไปก่อน โดยมารับได้ในวันที่ 24 ตุลาคม เช่นกัน ณ ศาลาประชาคมหลังเล็ก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา