สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาสามัคคี


วันนี้ (20 มิ.ย. 60 ) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในกลุ่มไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.สำนักการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาลฯ 2 และประธานชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล ทั้ง 10 ชุมชน เข้าร่วมงานหล่อเทียนพรรษาสามัคคี ขึ้น ณ หอพระพุทธรัตนมงคลสกลประชานาถมุนี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน 

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในกลุ่มไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มไทยออยล์ ได้จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ของชุมชนรอบโรงกลั่น โดยมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมทำระหว่างบริษัทฯ และคณะกรรมการชุมชน 

โดยในวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาฬสาหบูชาและวันเข้าพรรษาทางกลุ่มไทยออยล์ จึงได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาขึ้น พร้อมทั้งโครงการถวายเทียนพรรษาในพื้นที่เครือข่ายชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่แหลมฉบัง เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อเนื่องสืบไป 

พร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ โดยให้ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ทั้ง 10 ชุมชนได้ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค