สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จับมือเอกชนลงนามบันทึกความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนแบบบูรณาการ


เมื่อเวลา 10.00 น. (31 พ.ค. 60) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายโยชิอะกิ ชิดะ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอน เมนทอล คอมแพล็กซ์ จำกัด นางสาวสมจิตร ชูสวัสดิ์ หัวหน้าโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบบอน และนายสมศักดิ์ กิจวิชา ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนแบบบูรณาการโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นผู้ประสานงานหลัก ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอน เมนทอลคอมแพล็กซ์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหุบบอนวางแผนงาน กิจกรรมโครงการสนับสนุนด้านวิชาการ วิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนดำเนินกิจการตามแผนงาน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ช่วยส่งเสริมด้านกิจกรรมติดตามปัญหาและความต้องการของพื้นที่ให้สอดคล้องกัน ทางด้านชมรมผู้สูงอายุมีหน้าที่ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค