สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมพาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังร่วม ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมพาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังร่วม ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง รุ่นที่ 1 จำนวน 13 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนบ้านนาใหม่ ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนชากกระปอก ชุมชนทุ่งกราด ชุมชนเศรษฐีในฝัน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนเขาน้ำซับ ชุมชนวัดพระประทานพร ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และชุมชนชากยายจีน