สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและคณะผู้บริหาร


ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเป็นการภายในเพื่อให้ผู้บริหาร แพทย์และพนักงาน ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย โดยจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ผู้บริหารและคณะแพทย์ โดยก่อนเริ่มพิธีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้กล่าวอวยพรให้พนักงานทุกท่านประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วย จากนั้นคณะผู้บริหารได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมรดน้ำขอพรจาก นพ.วรรณะ อูนากูล กรรมการบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด, นพ.สมภพ  ทับทิมทอง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ), รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, คุณศุภวรรณ  ตียพันธ์ ภรรยาท่านผู้อำนวยการ, นพ.ทนงวิทย์  นุตาคม รองผู้อำนวยการ, นพ.พงเชษฐ์  เบศรภิญโญวงศ์ ประธานองค์การแพทย์, นพ.อุดม  เพชรภูวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, คุณลาวัณย์  สิงคารวานิช ผู้อำนวยการโครงการ Ethics & Empathic, นพ.ภารดร  กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และคุณกาญจนา  ดอกบานเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการสืบสานประเพณีไทยแล้วยังเป็นการสร้างความรักและสามัคคีของคนในองค์กรด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค